Studiuj z nami

Logowanie do modułu Student

Start

UCZELNIA

Oferta

Kandydat

Student

Studia podyplomowe

Kursy

Pracownik

Aktualności

KONTAKT

BIP

Rekrutacja

Na I rok studiów zostaną przyjęte osoby, które dostarczą do Biura Rekrutacji komplet dokumentów. O przyjęciu na studia decyduje wyłącznie kolejność zgłoszeń.

Zachęcamy do rekrutacji On-Line

Na studia można się zapisać wypełniając elektroniczny formularz dostępny na stronie on-line. Jednak i w tym przypadku należy pamiętać o konieczności dostarczenia do biura rekrutacji w ciągu 7 dni od daty rejestracji niezbędnych dokumentów.

Terminy składania dokumentów na studia stacjonarne i niestacjonarne dla danego roku akademickiego rozpoczynają się:

  • dla naboru letniego nie wcześniej niż 15 maja i upływa 25 września - przedłużony do 30 września
  • dla naboru zimowego od 15 grudnia i upływa 25 lutego

Wymagany komplet dokumentów kwalifikacyjnych:

  1. wypełniony przez Internet wniosek rekrutacyjny pod adresem http://wsns.pl/rekrutacja lub wypełniony w sposób tradycyjny według ustalonego wzoru (dostępny na stronie Pobierz lub w dziekanacie WSNS - pokój 200)
  2. Oryginał świadectwa dojrzałości do wglądu + kserokopia (dot. rekrutacji na studia I stopnia i magisterskie jednolite)
  3. Oryginał dyplomu (licencjat, inżynier lub magister) do wglądu + kserokopia (dot. rekrutacji na studia II stopnia)
  4. Oryginał suplementu do dyplomu do wglądu + kserokopia (dot. rekrutacji na studia II stopnia; nie dotyczy absolwentów WSNS)
  5. 2 zdjęcia (35x45 mm) podpisane (1 zdjęcie - kolorowe)
  6. Oryginał dokumentu tożsamości do wglądu
  7. potwierdzenie wniesienia opłaty wpisowego (nie dotyczy okresu objętego promocją)
  8. Stosowne zaświadczenie lekarskie od lekarza medycyny pracy, stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych kandydata do podjęcia studiów na wybranym kierunku

Skierowania na badania:

Informacje dotyczące ośrodków wykonujących badania lekarskie – pobierz

Miejsce składania dokumentów:

WSNS ul. Zamojska 47 pok. 200
od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 do 16:00
w soboty od 8:00 do 14:00
tel. 081 531 85 56
email:

UWAGA!

Siedziba WSNS jest dostosowana dla osób niepełnosprawnych, za budynkiem znajduje się własny bezpłatny parking.

UWAGA! Uczelnia zastrzega sobie prawo do możliwości nieuruchomienia kierunku w przypadku zapisania się mniej niż 20 osób na danym kierunkiem studiów (w przypadku technik dentystycznych mniej niż 15 osób).

Po zakończonym procesie rekrutacyjnym kandydat otrzymuje decyzję o przyjęciu na studia i dostarcza podpisaną Umowę o warunkach odpłatności za studia

Wzór umowy na studia I stopnia


Wzór umowy studia I stopnia

Wzór umowy na studia II stopnia


Wzór umowy studia II stopnia

Wzór umowy na jednolite studia magisterskie


Wzór umowy studia jednolite magisterskie

Start

UCZELNIA

Oferta

Kandydat

Student

Studia podyplomowe

Kursy

Pracownik

Aktualności

KONTAKT

BIP

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Aby dowiedziedzieć się więcej o cookies odwiedź Aby dowiedziedzieć się więcej o cookies odwiedź Politykę prywatności.

  Akceptuję cookies na tej stronie.