Studiuj z nami

Logowanie do modułu Student

Start

UCZELNIA

Oferta

Kandydat

Student

Studia podyplomowe

Kursy

Pracownik

Aktualności

KONTAKT

BIP

Rekrutacja cudzoziemców

Na I rok studiów zostaną przyjęte osoby, które dostarczą do Biura Rekrutacji komplet dokumentów. O przyjęciu na studia decyduje wyłącznie kolejność zgłoszeń.

Miejsce składania dokumentów:

WSNS ul. Zamojska 47 pok. 200
od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 do 16:00
w soboty od 8:00 do 14:00
tel. 081 531 85 56
email:

Terminy składania dokumentów na studia stacjonarne i niestacjonarne dla danego roku akademickiego rozpoczynają się:

 • dla naboru letniego nie wcześniej niż 15 maja i upływa 25 września - przedłużony do 30 września
 • dla naboru zimowego od 15 grudnia i upływa 25 lutego

UWAGA!

Siedziba WSNS jest dostosowana dla osób niepełnosprawnych, za budynkiem znajduje się własny bezpłatny parking.

Rekrutacja On-Line

Na studia zapisać się można również wypełniając elektroniczny formularz dostępny na stronie Rekrutacja on-line. Jednak i w tym przypadku należy pamiętać o konieczności dostarczenia do biura rekrutacji w ciągu 7 dni od daty rejestracji niezbędnych dokumentów.

Wymagany komplet dokumentów kwalifikacyjnych:

 1. wypełniony przez Internet wniosek rekrutacyjny pod adresem http://wsns.pl/rekrutacja lub wypełniony w sposób tradycyjny według ustalonego wzoru (dostępny na stronie Pobierz lub w dziekanacie WSNS - pokój 200)
 2. Oryginał (do wglądu) oraz kopia świadectwa maturalnego wydanego za granicą uprawniającego do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe w kraju wydania,
 3. Oryginał tłumaczenia świadectwa maturalnego na język polski, sporządzony lub poświadczony przez tłumacza przysięgłego wpisanego na listę tłumaczy prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości RP, konsula RP urzędującego w państwie, w którym zostało wydane świadectwo, lub za poświadczeniem notarialnym,
 4. 2 aktualne zdjęcia (35x45 mm), zgodne z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych,
 5. Oryginał (do wglądu) oraz kopia zaświadczenia o legalizacji świadectwa maturalnego wydanego za granicą z Polskiej placówki dyplomatycznej działającej w kraju wydania świadectwa lub z placówki dyplomatycznej, państwa wydającego świadectwo, działającej na terenie Polski, z zapisem, że: „świadectwo uprawnia do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe do każdego typu szkół wyższych w kraju wydania świadectwa” lub, apostille wraz z oryginałem (do wglądu) oraz kopię zaświadczenia o nostryfikacji świadectwa maturalnego wydanego za granicą, w kraju, z którym kwestie równoważności świadectw nie regulują umowy międzynarodowe,
 6. Paszport do wglądu: strony ze zdjęciem i wizą, karty pobytu albo innego dokumentu uprawniającego do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - do wglądu,
 7. Kopia polisy ubezpieczeniowej na wypadek choroby lub następstw nieszczęśliwych wypadków na okres kształcenia w Polsce albo Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego albo oświadczenie cudzoziemca, że przystąpi do NFZ niezwłocznie po rozpoczęciu kształcenia,
 8. Zgoda rodziców na podjęcie studiów przez studenta, złożenie i podpisanie wymaganych dokumentów w procesie rekrutacyjnym oraz na rozliczenia finansowe w związku z podjęciem studiów dla kandydatów, którzy nie ukończyli 18 roku życia,
 9. Zanajomość języka polskiego na poziomie B2,
 10. Jeżeli kandydat na studia upoważnia inną osobę złożyć dokumenty oraz/lub reprezentować jej interesy w procesie rekrutacyjnym – odpowiednie upoważnienie,
 11. Potwierdzenie wniesienia opłaty wpisowego (nie dotyczy okresu objętego promocją).
 12. Stosowne zaświadczenie lekarskie od lekarza medycyny pracy, stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych kandydata do podjęcia studiów na wybranym kierunku
Ustala się limit przyjęć na poszczególne kierunki studiów w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym
Limity przyjęcia na studia Limity przyjęcia na studia
Studia I stopnia (licencjackie) Stacjonarne Niestacjonarne
Dietetyka 40 40
Kosmetologia 40 40
Pielęgniarstwo 80 -
Praca socjalna 40 40
Psychologia 40 40
Ratownictwo medyczne 40 40
Socjologia 40 40
Techniki dentystyczne 18 18
Zarządzanie 40 40
Studia II stopnia (magisterskie) Stacjonarne Niestacjonarne
Zarządzanie 40 40
Pielęgniarstwo 40 40
Studia jednolite pięcioletnie magisterskie Stacjonarne Niestacjonarne
Psychologia 40 40

UWAGA! Uczelnia zastrzega sobie prawo do możliwości nieuruchomienia kierunku w przypadku zapisania się mniej niż 20 osób na danym kierunkiem studiów (w przypadku technik dentystycznych mniej niż 15 osób).

Start

UCZELNIA

Oferta

Kandydat

Student

Studia podyplomowe

Kursy

Pracownik

Aktualności

KONTAKT

BIP

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Aby dowiedziedzieć się więcej o cookies odwiedź Aby dowiedziedzieć się więcej o cookies odwiedź Politykę prywatności.

  Akceptuję cookies na tej stronie.